Als bedrijf is er niks prettiger dan te weten hoe je ervoor staat. Met de juiste gegevens kunnen er nieuwe beslissingen gemaakt worden om zodoende door te groeien.

Eén van de gegevens die u kan helpen beslissen om verder te investeren is de rentabiliteit. De rentabiliteit geeft aan hoeveel winst er wordt gemaakt in verhouding tot het vermogen van het bedrijf. Is er sprake van een goede rentabiliteit dan kunt u nog eens investeren, is er echter geen sprake van een goede rentabiliteit dan kunt u ook daarop anticiperen. Maar wat is een goede rentabiliteit?

wat is een goede rentabiliteit

Er zijn drie vormen van rentabiliteit:

1. Rentabiliteit op het totaal vermogen (RTV)

Dit bepaald de winstgevendheid van het bedrijf. Het geeft de verhouding weer tussen het inkomen van het bedrijf en de investering die daarvoor nodig was.

2. Rentabiliteit op het eigen vermogen (REV)

Dit geeft aan hoeveel winst er wordt gemaakt op het eigen vermogen. Dit kengetal zegt veel over het economische succes van het bedrijf.

3. Rentabiliteit op het vreemd vermogen (RVV)

Deze laatste vorm van rentabiliteit geeft aan hoeveel winst er wordt gemaakt op het vreemde vermogen van de onderneming. Hoe lager dit kengetal, hoe goedkoper het vermogen is dat is aangetrokken. Voor de bank is de rentabiliteit van het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen gelijk aan het rentepercentage.

Deze drie vormen van rentabiliteit zijn allemaal te berekenen. Maar met de kengetallen die je dan in handen hebt is er nog steeds de vraag: wat is een goede rentabiliteit?

Op deze vraag is helaas geen eenduidig antwoord. De norm verschilt per sector, grootte van de onderneming en is afhankelijk van economische schommelingen.

Toch zijn er gemiddelde cijfers bekend die iets zeggen over een gezond bedrijf. De gemiddelde norm ligt tussen de 5% en de 10%. Dat betekend in de praktijk een winst tussen de 5 en 10 euro per jaar bij een vermogen van 100 euro. Tijdens economische slechtere tijden is de gemiddelde norm zelfs 3%.

Het is belangrijk om je niet blind te staren op de cijfers van andere bedrijven. Onderzoek vooral wat de norm is voor je eigen bedrijfstak en gebruik dat als leidraad.